Een oplossing is dichterbij dan je denkt

Eigen Plan kan ingezet worden wanneer je klem zit. Wanneer er zorgen zijn over opgroeien van kinderen, bij scheiding, wanneer ingrijpen dreigt, bij grote schulden, dreigende ontruimingen, buurtconflicten, detentie, bij ziekte, ruzie, mantelzorg, wonen en alleen zijn.
Samen maak je een familiegroepsplan.

Wat kun je verwachten?

Zelf je eigen plan maken met de mensen om je heen!

Ruimte

Lucht om op adem te komen en na te denken

Perspectief

Zicht op een oplossing en toekomst

Eigen Regie

Grip op je situatie en je leven

Samen

Steun van de mensen om je heen

Plan

Weten wie, wat, wanneer en hoe

Hoe het werkt

Welkom bij Eigen Plan! We nemen je mee in de mogelijke route.

1. Eigen Plan coach bij je thuis

In gesprek over:

 • Wat wil je
 • Waar loop je vast
 • Wat kan de volgende stap zijn
 • Wie kan er met je meedenken

2. Sterker ben je samen

Betrekken van mensen uit je kring met de vraag
om mee te denken bij jouw oplossing.

3. Eigen Plan bijeenkomst

Met alle meedenkers maak je een plan. Jouw eigen plan!

4. Stimuleren, als het plan vastloopt

Jij en je coach kijken welke blokkades er zijn en
hoe het plan weer op gang kan komen.

1. Eigen Plan coach bij je thuis

In gesprek over:
• Wat wil je
• Waar loop je vast
• Wat kan de volgende stap zijn
• Wie kan er met je meedenken

2. Sterker ben je samen

Betrekken van mensen uit je kring met de vraag om mee te denken bij jouw oplossing

3. Eigen Plan bijeenkomst

Met alle meedenkers maak je een plan. Jouw eigen plan!

4. Stimuleren, als het plan vastloopt

Jij en je coach kijken welke blokkades er zijn en hoe het plan weer op gang kan komen.

Wie is de Coach?

Wanneer je kiest voor Eigen Plan komt er een coach bij je thuis. Je kunt zelf je voorkeur voor een coach (taal, culturele achtergrond, religie, sekse, leeftijd) aangeven. Deze coach is onafhankelijk, geen partij in de problematiek en doet dit werk naast zijn/haar eigen werk. De coach kan ook ’s avonds en in het weekend langskomen.

Je kiest zelf wat er nodig is

Een Eigen Plan-traject bestaat uit verschillende blokken. De blokken worden modulair ingezet in afstemming met jou en/of betrokken hulpverlener. Soms is het blok Sterker voldoende en kan je zelf verder. Soms blijkt bij het blok Samen dat je met je netwerk verder kan en is er geen vervolgblok nodig. We doen alleen wat nodig is!

Sterker

De coach maakt een afspraak en komt naar je toe om samen de situatie in kaart te brengen, zodat je antwoord krijgt op onderstaande vragen:

 

 • Wat: Wat wil ik? Waar droom ik van?
 • Wie: Wie uit mijn eigen kring kan samen met mij meedenken? Zijn er professionals betrokken?
 • Hoe: Wat is nodig? Hoeveel tijd is er? Hoe ziet de volgende stap eruit?
Samen

Samen met jou gaat de coach aan de slag:

 

 • Je legt eerst zelf contact met de mensen die mee mogen denken. De Eigen Plan coach bezoekt ze thuis om de bedoeling uit te leggen.
 • Alle onderwerpen worden in kaart gebracht.
 • Hulpverleners worden betrokken voor informatie en samenwerking.
 • Eventuele voorwaarden voor het plan zijn helder.
Eigen-plan

Je organiseert samen met de coach en alle mensen die willen meedenken een planbijeenkomst:

 

 1. Aan het begin is er inbreng vanuit de professionals m.b.t. doelen, voorwaarden, informatie en voorstel tot samenwerking.
 2. Vervolgens ga je met je eigen kring in gesprek over je doelen en maak je afspraken.
 3. Afspraken over de uitvoering en het vervolg zijn gemaakt. Uit je eigen netwerk stelt iemand zich beschikbaar om samen met jou het plan te bewaken.
Stimuleren

Belangrijk is dat je plan ook gaat werken!

 

Als het niet lukt dan kan de coach meedenken om de uitvoering van het plan op gang te brengen.

Samen met jou en alle betrokkenen gaat de coach op zoek naar wat er nodig is zodat het plan beter gaat werken.