Voor Professionals

Een Eigen Plan op maat, perspectief op zelfstandig wonen

Je Eigen Stek is een doorstroomhuis in zelfbeheer voor voormalig onbehuisden van HVO Querido. Een van de bewoners vraagt om een Eigen Plan: zelfstandig wonen is de volgende stap. Er is een woning beschikbaar, maar hoe zorg ik dat het goed blijft gaan?

Samenwerking met professionals

Een coach van Eigen Plan heeft de tijd om een netwerk te benaderen en te verbreden, ook als er geen netwerk lijkt te zijn of er geen ingang is in het netwerk, er veel onderlinge conflicten zijn of tegengestelde belangen.

Ieder pakt z’n eigen rol; tante notuleerde

Tijdens een bijeenkomst worden afspraken heel concreet en tastbaar gemaakt; oom doet dit, tante doet dat en in de vervolgbijeenkomsten kun je daarop terugvallen. ‘Je blijft mensen motiveren om hun eigen kracht, potentieel en netwerk aan te boren’ zegt Fridi, medewerker van de William Schrikker groep.