Detentie

Zorgen over de situatie thuis, je kinderen, je partner, financiën, huisvesting, contact blijven spelen tijdens detentie. Met behulp van een Eigen Plan kan jij met andere mensen betrokken blijven en meedenken in wat er nodig is en wat jij of anderen wel kunnen doen. Ook als je een nieuwe start wil maken kan een bijeenkomst helpend zijn. Een Eigen Plan coach kan met je in kaart brengen wat er nodig is, wie belangrijk zijn en welke zaken nog opgelost en besproken moeten worden om weer zodat je in contact te komen met familie, vrienden, bekenden. Want zeker na detentie heb je mensen om je heen nodig die er voor je zijn en voor wie jij ook iets wilt betekenen.

Zorgen over de situatie thuis, je kinderen, je partner, financiën, huisvesting, contact blijven spelen tijdens detentie. Met behulp van een Eigen Plan kan jij met andere mensen betrokken blijven en meedenken in wat er nodig is en wat jij of anderen wel kunnen doen. Ook als je een nieuwe start wil maken kan een bijeenkomst helpend zijn. Een Eigen Plan coach kan met je in kaart brengen wat er nodig is, wie belangrijk zijn en welke zaken nog opgelost en besproken moeten worden om weer zodat je in contact te komen met familie, vrienden, bekenden. Want zeker na detentie heb je mensen om je heen nodig die er voor je zijn en voor wie jij ook iets wilt betekenen.

Hoe het werkt

Wanneer het over het welzijn van je kind(eren) gaat is het vaak een hulpverleningsinstelling (zoals jeugdbescherming) die een Eigen Plan voorstelt en betaalt. Als er een jeugdhulpverlener betrokken is bij je kind kan je zelf ook vragen om een Eigen Plan. Als ouder kan je zo afspraken maken en betrokken blijven bij het opgroeien van je kinderen, binnen de beperkte mogelijkheden. Wanneer je een plan wil maken voor na je detentie, kan je dat zelf aankaarten, bijvoorbeeld bij je casemanager van de P.I. Gemeenten hebben de mogelijkheid om een Eigen Plan traject te financieren. Coördinatoren kijken of een aanvraag past bij de overeenkomsten met gemeenten en instellingen.