Eigen mensen die hulp bieden: dat is zo mooi!

Een 17 jarige heeft last van de spanningen thuis: schoolverzuim en het gevoel dat niemand er voor hem is. In een Eigen Plan durft hij zich uit te spreken en steun voor zichzelf te vragen. Een oom en een trainer zijn er voor hem, ook school biedt steun aan bij de voorbereiding op zijn examen. Voor ouders is er ook een luisterend oor en steun. Nu, een half jaar later is het diploma op zak, de volgende stap gezet en opluchting en blijdschap bij iedereen dat het met elkaar, je eigen mensen, is gelukt om weer verder te kunnen!