Een Eigen Plan-traject voor Justin en Melle

Een medewerker van een wijkteam heeft contact gezocht met Eigen Plan. Het wijkteam is betrokken geraakt bij Justin van vijf en zijn vader. Justins moeder is onlangs geheel onverwacht overleden en zijn vader heeft een probleem met alcohol. Justin woont nu bij zijn oom Erik, maar dat is een tijdelijke oplossing. Erik vindt dit nogal moeilijk, hij heeft zelf geen kinderen en weet niet hoe hij met het verdriet van Justin moet omgaan.  Zowel Justin als vader Melle hebben hun verlies nog niet kunnen verwerken. Justin trekt zich steeds meer terug en Melle lijkt troost in alcohol te zoeken. Hoe kan het gezin geholpen worden?

Sterker
De coach van Eigen Plan maakt een afspraak met vader Melle. Hij komt bij hem thuis om samen de situatie in kaart te brengen. Melle wil dat Justin snel weer thuis komt wonen. Hij zegt geen probleem met alcohol te hebben, wel heeft hij behoefte aan professionele hulp om zijn verdriet te kunnen verwerken. Hij weet dat er voor het wijkteam eerst een plan moet zijn waarin duidelijk is dat er zorg en aandacht is voor Justin. Melle voelt wel voor de aanpak van Eigen Plan. Hij noemt een aantal mensen die belangrijk zijn voor Justin en hem.  

Samen
Vader Melle heeft een groot netwerk. De coach gaat samen met hem aan de slag om mensen uit zijn kring bij de situatie te betrekken. Vader Melle staat in goed contact met zijn familie en de familie van zijn overleden vrouw, er zijn geen spanningen en geen ruzie. Naast oom Erik legt vader Melle ook contact met oom Jan, tante Manon, tante Sandra, buurvrouw Tineke, oma Lise, oma Lotte en Karin, Claudia, Anne en Jasper – de ouders van drie vriendinnetjes van Justin. De Eigen Plan coach benadert de mensen en bezoekt hen thuis om bedoeling en verloop van het traject uit te leggen. Mensen reageren heel positief, ze willen Justin en Melle graag helpen. Naast het netwerk spreekt de coach ook met alle betrokken professionals. Justin wordt sinds de plotselinge dood van zijn moeder begeleid door een jeugdpsycholoog.  Ook de medewerker van het wijkteam is betrokken bij de voorbereiding.

Eigen Plan
Samen met vader Melle organiseert de Eigen Plan Coach een bijeenkomst. Op deze bijeenkomst is iedereen aanwezig: Melle, alle betrokken familieleden, vrienden, bekenden en professionals. Justin neemt niet deel aan de bijeenkomst, hij is volgens de psycholoog nog te kwetsbaar. Wel is zijn psycholoog aanwezig om te vertellen hoe het met Justin gaat en wat hij nodig heeft, hoe de behandeling eruit ziet en vooral ook hoe mensen uit de eigen kring met hem om kunnen gaan. Er is ruimte voor vragen. Alle deelnemers hebben van tevoren een uitnodiging ontvangen met hierop de centrale vraag: wat is er nodig om Melle te ondersteunen zodat Justin zo snel mogelijk weer veilig en gelukkig thuis kan opgroeien? En waar kan Justin tot die tijd het beste zijn? Hoe is contact met zijn vader dan? Tijdens de bijeenkomst wordt al snel duidelijk dat vader Melle van zijn verslaving af moet om weer goed voor zijn zoon te kunnen zorgen. Hij geeft toe dat hij vaak te veel drinkt en is bereid om met steun van zijn netwerk hulp te zoeken. De deelnemers maken het volgend plan, ook rekening houdend met de daarin genoemde voorwaarden van de professionals: