Hoe professionals Eigen Plan ervaren

Hier volgen enkele ervaringen van professionals die een Eigen Plan traject hebben meegemaakt.

Dit werkt!
Vanuit mijn professie ben ik aangeschoven om uitleg te geven over de psychiatrische uitdaging waar het gezin en dus de omgeving mee te maken heeft zodat een ieder goed op de hoogte is van wat men kan verwachten aan beweging en ontwikkeling en waar de uitdagingen en beperkingen liggen. Ik voelde alle ruimte en zelfs een gretigheid naar informatie van familie en vrienden waardoor er een opluchting ontstond bij het gezin en er begrip werd ervaren. De duidelijke structuur was erg fijn. Wij als professionals (er was tevens een jeugdambtenaar bij) kregen de aftrap, het systeem ging daarna zonder ons verder. Heel prettig was dat er geen enkele tijdsdruk was en de ontvangst ook vriendelijk en gastvrij (letterlijk koffie/thee en goede koeken!).

De eerste stappen zijn gezet!
Als consulent Jeugd heb ik een hele prettige samenwerking gehad met de Eigen Plan coach. Een deskundige ervaren mevrouw. We lagen goed op 1 lijn. Er is in deze zaak veel gebeurd waarin we ook met elkaar konden sparren. Ook over de soms bijzondere invloed van het netwerk. De rol van betrokkenen heeft de situatie ook moeilijk gemaakt. Toch is het gelukt vader te betrekken. Vader voelde zich gehoord en is voor het eerst in zijn leven echt aan de slag gegaan met hulpverlening. Er is met alle betrokkenen een goed plan gemaakt waar de kinderen tijdelijk kunnen zijn, tot er een pleeggezin voor hen is gevonden. Met dat besluit is iedereen het ook eens.

Samen aan de slag
Ik vond het fijn alle betrokkenen (tegelijk) ontmoet en gesproken te hebben en te zien dat mijn mentorleerling eerlijk kon zijn over zijn behoeftes en dat er in zijn gezin ook daadwerkelijk oog voor was, ook al kon dat misschien niet direct de oplossing bieden die hij wilde. Het doel van de meeting was duidelijk en mijns inziens ook bereikt: te bespreken wat er moest gebeuren in geval van plotselinge verhuizing van moeder en wat voor problemen daar verder bij konden opdoemen (bv ook financiële).

Prettig!
Ik heb het heel prettig ervaren. De Eigen Plan coach heeft de procedure helder uitgelegd en ook snel contact opgenomen met alle mensen die erbij betrokken moesten worden. Ook heeft hij iedereen aan tafel gekregen en het gesprek is prettig en constructief verlopen. Het was goed verzorgd, met avondeten en al.

Flexibel, vraaggericht en betrokken
Eigen Plan is flexibel, vraaggericht en het biedt verschillende interventiemogelijkheden. Men denkt mee welke het beste kunnen worden ingezet om ons gezinsmanagers te helpen het doel te bereiken, namelijk het veiligstellen van kinderen. En de betrokkenheid blijft, want Eigen Plan kijkt ook of het werkt.
MARTIJN TEN HOEVE, TEAMMANAGER JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM

Maatwerk geeft meerwaarde
Eigen Plan is een van de weinige aanbieders in de jeugdhulpverlening die verbinding zoekt en samenwerkt met onze lokale teams. Ze gaan niet uit van het eigen aanbod maar kijken of hun inbreng passend is of passend gemaakt kan worden. Dat is een meerwaarde en enorm pluspunt van Eigen Plan. SAMIRA AL OUALI, CONTRACTMANAGER REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND

Alleen zinvol met afspraken over veiligheid
Jeugdbescherming Regio Amsterdam erkent het belang van het netwerk voor gezinnen waar het, tijdelijk, niet gaat zoals men dat wenst. Het netwerk is er in principe het hele leven, de hulpverlening is maar tijdelijk. Omdat het bij deze gezinnen altijd gaat om de veiligheid van kinderen is een Eigen Plan alleen zinvol wanneer er expliciet afspraken worden gemaakt over die veiligheid.
PIETER BIJKERK, STRATEGISCH ADVISEUR/ACCOUNTMANAGER JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM

Wekt vertrouwen door onafhankelijkheid
Na de gasexplosie in De Beukenhorst in Diemen, viel het ons op dat we met de grootste groep huurders eigenlijk geen contact hadden. Eigen plan heeft die groep huurders gemobiliseerd en de kracht gegeven om iets voor elkaar te krijgen. Omdat Eigen Plan onafhankelijk is, kan het wantrouwen bij de huurders wegnemen. We zetten het nu ook in bij andere wooncomplexen, zodat we beter zicht krijgen op het potentieel dat daar aanwezig is.
LIDY VAN DER SCHAFT, DIRECTEUR WONEN DE KEY, AMSTERDAM

Bekijk alle ervaringen van: Eigen Kring | Coaches | Professionals en de  Voorbeelden