Ik wist van niets totdat ik werd gebeld door de Eigen Plan coach

Ze wist van niets totdat ze werd gebeld door de Eigen Plan coach. Die vertelde oma dat haar kleinkinderen al enkele weken niet meer bij haar moeder woonden. Ze waren door Jeugdbescherming tijdelijk uit huis geplaatst. Oma: ‘Het ging niet goed met mijn dochter. Ze moest alles alleen doen en dat kon ze niet meer. Ze werd daar kriegel van. Ook tegen de kinderen. Er was iets gebeurd met een van de kinderen, waardoor maatschappelijk werk en Jeugdzorg hebben ingegrepen. Omdat ik ziek was had ik mijn dochter enige tijd niet meer gezien. Ik weet niet waarom ze me niet heeft verteld dat de kinderen weg waren. Misschien was ze bang om dat te doen.” 

Op initiatief van de gezinsmanager organiseerde de Eigen Plan coach samen met Jeugdbescherming een Eigen Plan bijeenkomst in een kerk. Naast oma zijn ook andere familieleden en vrienden van de dochter en haar kinderen aanwezig. Ook de gezinsmanager en hulpverlener van Spirit zijn bij de bijeenkomst om te vertellen wat hun betrokkenheid is. Ze geven aan wat nodig is voor de veiligheid en ontwikkeling van de meisjes en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de kinderen terug naar huis te laten gaan. Oma: ‘Die bijeenkomst vond ik erg prettig, want ik was blij dat ik iedereen kon zien die erbij betrokken was.’ Tijdens de bijeenkomst werden afspraken gemaakt om de moeder te ondersteunen en konden de kinderen weer snel naar huis.

Oma: ‘Ik ga nu twee dagen per week naar mijn dochter. Mijn nicht haalt de kinderen twee keer paar maand op voor een weekend. Als hij niet hoeft te werken, neemt mijn pleegzoon de moeder en kinderen mee om iets leuks te doen, zoals naar Nemo of het zwembad. En twee vriendinnen zijn regelmatig bij mijn dochter. Zij is nu niet meer zo belast met alles en kan er weer tegenaan.’ Het hele huis is opgeknapt door ons samen.

Het belangrijkste resultaat is, volgens oma, dat de kinderen weer gewoon verder konden gaan met de dingen waar ze mee bezig waren. Oma: ‘Dit is vooral te danken aan de kans die Jeugdbescherming heeft gegeven en de Eigen Plan coach. Zij is degene die iets gestart heeft en iedereen op het goede spoor heeft gezet.’