Kinderen van de Beukenhorst

Eigen Plan kreeg de vraag of ze flatbewoners weer met elkaar in gesprek kon brengen. Leefbaarheid was het thema. Uit de geslaagde buurtbijeenkomst met bewoners, gemeente en de woningbouw kwam onder andere dit project voor de kinderen voort.


Participatie en verbinding

Eigen Plan bevordert de leefbaarheid door afspraken over samenleven te maken, bijvoorbeeld in de buurt. Participatie wordt actief vorm gegeven; in dit geval betekent de verbinding van de kinderen ook verbinding van de buurt.