Samen sta je sterker

Als er een brief op de mat ligt van een schuldeiser of over ontruiming is er vaak op veel terreinen iets aan de hand. Dan zijn er al veel brieven aan voorafgegaan. Er zijn deurwaarders aan de deur geweest en iemand komt steeds meer in de knel.

Samen sta je sterker

Eigen Plan gaat samen met de bewoner na wie er allemaal belangrijk zijn of waren in zijn leven en nu mee zouden kunnen denken; uit de eigen kring, familie, buren, (ex)collega’s. Maar ook betrokken professionals en instanties als verhuurder, schulddienstverlening en maatschappelijk werk kunnen meedoen door hun mogelijkheden aan te geven of kennis in te brengen.

Eigen Plan gaat in gesprek om op zoek te gaan naar wat er nodig is en wie in de omgeving waarmee kan helpen. Want samen sta je sterker! Als anderen niet mogen weten wat er speelt, doe je hen ook tekort. Vriendschap en familiebanden zijn er niet alleen voor de goede tijden, maar hebben ook betekenis als het niet goed gaat.