Samenwerking met professionals

Een coach van Eigen Plan heeft de tijd om een netwerk te benaderen en te verbreden, ook als er geen netwerk lijkt te zijn of er geen ingang is in het netwerk, er veel onderlinge conflicten zijn of tegengestelde belangen. De Eigen Plan Coach kan in korte tijd mensen mobiliseren om mee te denken over een plan van aanpak en uitzoeken wat er mogelijk is. De professional kan zich zo blijven richten op zijn of haar taak.

Bekijk alle ervaringen van: Eigen Kring | Coaches | Professionals en de  Voorbeelden