Wat zeggen mensen die een Eigen Plan-traject hebben meegemaakt?

Hier volgen enkele reacties van mensen die een Eigen-Plan traject hebben meegemaakt.

Vooruitgang
In de bijeenkomst kon ik praten over mijn gevoelens en dingen die in het verleden zijn gebeurd met mensen die dichtbij me staan. En ik kon het gesprek weer aan met mijn ouders, de coach heeft me daarin op weg geholpen (LID VAN HET GEZIN).

Eigen Plan maakt je sterker
Ik vond het in het begin niet zo duidelijk. En het ging aan het begin voor mij te snel. Maar ik heb dit kunnen zeggen en toen werd duidelijk wat de bedoeling was. We hebben met z’n allen hard gewerkt. Maar vooral mijn dochter waar het eigenlijk omdraaide heeft echt haar eigen plan gemaakt en het ook op haar manier gedaan. Het leek in het begin of zij het niet zo belangrijk vond allemaal omdat er vele afspraken niet door konden gaan om diverse redenen. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. En zeker ook met het geduld van de Eigen Plan medewerker. We zijn allemaal blij met het behaalde resultaat. En hopen dat we spoedig helemaal op onze eigen kracht als gezin verder kunnen gaan. We hebben vele wegen bewandeld maar nu lijkt dat eindelijk klaar.  We hebben allemaal ons plan en genoeg handvatten om te kunnen gebruiken (LID VAN HET GEZIN).

Voor als je wat hulp kan gebruiken een aanrader!
Ik heb eigen plan eerst flink onderschat. Ik vond het zelf erg lastig om alle familieleden bij elkaar te krijgen. Dit is toch gelukt en wij hebben een heel openhartig gesprek gehad met zijn allen over de omgang met elkaar en voor onze dochter. Na dit gesprek is onze omgang enorm verbeterd en hebben wij goeie afspraken met elkaar gemaakt en is er rust… het gaat zo goed nu! Dank je wel Eigen Plan coach voor alle hulp en zeker de ondersteuning die je hebt gegeven! Ik raad dit ook echt iedereen aan die hulp nodig heeft (LID VAN HET GEZIN).

Het samenvoegen van tegenstrijdige partijen
Onze begeleider was objectief en wist goed uit te leggen wat zij kon betekenen. Ze heeft vooral goed geluisterd naar ons als gezin, de mensen om ons heen en de hulpinstanties. Tijdens de bijeenkomst wist ze de situatie duidelijk te krijgen voor alle aanwezigen.  Dat heeft het onderlinge begrip verhoogd en ze wist ook de bereidheid om mee te werken te bewerkstelligen (de gemeente moest 180 graden draaien).
De uitkomst bij ons was dat de gemeente inzag dat wij als gezin en naasten alles doen om e.e.a. in goede banen te leiden en dat zij zelf eigenlijk de stoorzender zijn. En dat de schuld naar ons afschuiven totaal onterecht was. Fijn dat ze die draai ook maakten! (LID VAN HET GEZIN).

Samen sterker
De medewerker van Eigen Plan leidde het proces in goede banen. Dit deed zij op een betrokken en prettige manier zonder te veel aanwezig te zijn. Bijzonder om in contact te zijn met andere contacten van het gezin. Je ervaart dat je met elkaar kan bijdragen aan het verlichten van hun last. Ook fijn om te weten wat anderen kunnen betekenen in het proces en dat zij de talenten bezitten die bij jezelf ontbreken. Op deze manier kun je met elkaar een hand en een voet zijn voor de ander (FAMILIE).

Positief verrast
Ik had niet verwacht op zo’n korte termijn al zulk goed resultaat te zien. Door de bijeenkomst bleek dat mensen van wie ik het niet verwachtte er precies zo over dachten als de mensen van wie ik het wel verwachtte. Heel blij voor onze zoon en kleinkind dat ze nu zo van elkaar kunnen genieten en een band kunnen opbouwen (wat heel snel gaat, een bloedband is erg sterk zo te zien). Wat ik minder goed vind is dat er min of meer al een afspraak tussendoor was gemaakt terwijl de afspraak juist was elkaar niet te zien tot de volgende (al afgesproken) bijeenkomst. De bewaker van het plan heeft dat weer in goede banen moeten en kunnen leiden maar in eerste instantie was de afspraak buiten haar om gemaakt (FAMILIE).

Constructiever dan ik dacht
In het begin was ik onzeker over dit proces, daarna aangenaam verrast dat iedereen positief meedacht. Fijn dat er iemand van het wijkteam bij was. Fijn dat er spontaan een leider opstond. Alles is duidelijk op flap-overs gezet. Zonder een notulist zou het een stuk moeilijker zijn geweest (VRIEND).

Opluchting!!!!
Wij grootouders zijn slechts zijdelings betrokken bij Eigen Plan. Wij hadden grote zorgen over het welbevinden en de ontwikkeling van ons kleinkind. Sinds Eigen Plan betrokken is bij onze zoon, kleinkind en ex-schoondochter zien we dat er heel goede dingen gebeuren. We zien ons kleinkind gelukkig worden we merken dat het op school veel beter gaat. Ook zien we dat de ontwikkeling van obesitas gestopt is en dat ons kleinkind zelf bewust en verstandig omgaat met voedsel. Ook de psychosomatische klachten als hoofdpijn, niet kunnen slapen allerlei pijntjes verminderen heel duidelijk. We zien een veel actiever kind! (FAMILIE).

We gaan moedig verder, er is hoop
Ik heb het gesprek met de coach van Eigen Plan als zeer positief ervaren: empathisch, verstandig, intelligent, ondersteunend, betrouwbaar, open, eerlijk, doortastend, inspirerend, bemoedigend en niet oordelend. Ik ben heel blij en tevreden dat Eigen Plan is ingeschakeld en dat Eigen Plan ook heeft doorgepakt in de mogelijkheden voor mijn dochter en kleinkind dwz mogelijkheden van professionele hulp en van ons Eigen Plan groepje. Nieuwe hoop en daarmee kracht om door te gaan. Er is voor het eerst sinds jaren een last van mijn schouders gevallen (FAMILIE).

Bijzonder om in contact te zijn met andere contacten van het gezin. Je ervaart dat je met elkaar kan bijdragen aan het verlichten van hun last. Ook fijn om te weten wat anderen kunnen betekenen in het proces en dat zij de talenten bezitten die bij jezelf ontbreken.  Op deze manier kun je met elkaar een hand en een voet zijn voor de ander (OOM).

Stimulans voor eigen oplossingen
Ik heb alles zelf geregeld en de afspraken op papier gezet. Maar de Eigen Plan coach was daarbij wel een belangrijke stimulans. Die had een luisterend oor en hielp met adviezen.” Soms is stimuleren door de Eigen Plan coach al voldoende voor iemand om met het eigen netwerk de problemen zelf op te kunnen lossen. Dinnie Kruiswijk was helemaal vastgelopen met haar gezinsmanager van jeugdzorg en met de school van haar vijfjarig zoontje. De Eigen Plan coach hielp haar na te denken hoe ze haar netwerk het beste kon inschakelen voor een oplossing.
DINNIE KRUISWIJK, MOEDER

Simpele aanpak brengt mensen in beweging
Ik zat in het netwerk van een gescheiden moeder die volledig de grip kwijt was op haar 16-jarige puberzoon. Via justitie is Eigen Plan ingeschakeld. Doordat iedereen bij elkaar komt, is het probleem ook voor alle betrokkenen in één klap duidelijk. Het heeft de mensen meteen in beweging gebracht: de nood is aan de man, dus met zijn allen de schouders eronder. Het is eigenlijk een simpele aanpak, maar met veel positieve gevolgen.  
PATRICIA LOPEZ, DEELNEMER EIGEN PLAN BIJEENKOMST (NU EIGEN PLAN COACH)

De Eigen Plan coach heeft me geholpen door dingen bespreekbaar te maken bij mijn familie. Ze hadden niet door hoe klem ik zat. Een bijeenkomst van Eigen Plan was niet nodig, mijn familie heeft met elkaar een plan van aanpak uitgewerkt, waar ik heel erg blij mee ben. Ik heb weer vertrouwen in de toekomst! (OUDER).

Gesprekken waren waardevol en gezellig en ik kreeg het vertrouwen dat ik mag zeggen wat ik vind. Ik zie nu in dat ik meer krachten heb dan klachten. De bijeenkomst leverde meer op dan ik zelf had gedacht, ik vind het nu wel goed om steun te accepteren van mijn moeder en mijn tante door de gesprekken die met elkaar zijn gevoerd (JONGERE).