Ervaringen eigen kring

Stap voor stap de regie terug

Het zit Bram niet mee. Door schulden moet hij zijn woonschip verkopen. Als daarna zijn relatie strandt en hij werkloos wordt, gaat het verder bergafwaarts. Bram krijgt psychische problemen, belandt in de bijstand en loopt vast. Met hulp van een coach van Eigen Plan krijgt hij zijn leven weer op de rit.

Lees meer

Eigen mensen die hulp bieden: dat is zo mooi!

Een 17 jarige heeft last van de spanningen thuis: schoolverzuim en het gevoel dat niemand er voor hem is. In een Eigen Plan durft hij zich uit te spreken en steun voor zichzelf te vragen. Een oom en een trainer zijn er voor hem, ook school biedt steun aan bij de voorbereiding op zijn examen.

Lees meer

Toezicht familie en vrienden helpt om dochter te mogen zien

Dani zit in detentie terwijl zijn zaak in behandeling is. Het ziet er naar uit dat hij over enige tijd vrij komt in afwachting van zijn hoger beroep. Hij heeft geen mooie geschiedenis met zijn inmiddels ex-vrouw. Vanwege bedreiging en stalken is hem een contact- en straatverbod opgelegd.

Lees meer

Wat zeggen mensen die een Eigen Plan-traject hebben meegemaakt?

In het volgende enkele ervaringen van mensen die een Eigen-Plan traject hebben meegemaakt.

Lees meer

Morele steun aan gezin in crisis

Armin was altijd al een zorgenkind dat intensieve begeleiding nodig had; hyperintelligent, met ADHD en met gedragsproblemen. Maar zijn ouders hadden niet kunnen vermoeden dat het zo uit de hand zou lopen. Met een namaakpistool heeft hij een snackbar overvallen en de eigenaar de stuipen op het lijf gejaagd.

Lees meer

Plan faciliteert bezoek aan moeder in TBS kliniek

Doris zit in een TBS kliniek in Nederland, is gescheiden en is moeder van de 11-jarige Soraya. De dochter staat onder voogdij van Jeugdbescherming en woont inmiddels bij de familie van vader in Brussel. Doris heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend om haar dochter weer te mogen zien. Ook Soraya wil dat.

Lees meer

De Eigen Plan coach heeft me geholpen door dingen bespreekbaar te maken bij mijn familie. Ze hadden niet door hoe klem ik zat. Een bijeenkomst van Eigen Plan was niet nodig, mijn familie heeft met elkaar een plan van aanpak uitgewerkt, waar ik heel erg blij mee ben. Ik heb weer vertrouwen in de toekomst!

Anoniem

Ouder

Kinderen van de Beukenhorst

Eigen Plan kreeg de vraag of ze flatbewoners weer met elkaar in gesprek kon brengen. Leefbaarheid was het thema. Uit de geslaagde buurtbijeenkomst met bewoners, gemeente en de woningbouw kwam onder andere dit project voor de kinderen voort.

Lees meer

Samen sta je sterker

Als er een brief op de mat ligt van een schuldeiser of over ontruiming is er vaak op veel terreinen iets aan de hand. Dan zijn er al veel brieven aan voorafgegaan. Er zijn deurwaarders aan de deur geweest en iemand komt steeds meer in de knel.

Lees meer

Ik wist van niets totdat ik werd gebeld door de Eigen Plan coach

Ze wist van niets totdat ze werd gebeld door de Eigen Plan coach. Die vertelde oma dat haar kleinkinderen al enkele weken niet meer bij haar moeder woonden. Ze waren door Jeugdbescherming tijdelijk uit huis geplaatst. Oma: ‘Het ging niet goed met mijn dochter. Ze moest alles alleen doen en dat kon ze niet meer.

Lees meer

Wil je ons laten weten wat jou heeft geholpen?

We zijn heel benieuwd naar voorbeelden van wat niet of juist wel goed is gegaan. Vooral van verhalen uit de praktijk kunnen wij het meest leren. Na ieder traject vragen we betrokkenen hun ervaring te delen. Met behulp van Efexis hebben we een evaluatie-instrument ontwikkeld gebaseerd op SenseMaker. Hiermee vragen we betrokkenen bij een Eigen Plan traject (denk aan hoofdpersoon, gezinsleden, netwerk maar ook aan aanmelders en hulpverleners) om hun ervaring op te schrijven. En  om daarna deze ervaring verder te kleuren door antwoord te geven op enkele vragen. Dit levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie op van alle gebruikers. De interpretatie van de informatie gebeurt door de mensen zelf. Hiermee krijgen we zicht op onze “klanttevredenheid” en richting om onze aanpak verder te ontwikkelen. Door de grote diversiteit aan ervaringen bij Eigen Plan biedt deze methode bij uitstek de informatie om te blijven sturen op de bedoeling van Eigen Plan en te werken aan kwaliteitsverbetering.

We zijn heel benieuwd naar voorbeelden van wat niet of juist wel goed is gegaan. Vooral van verhalen uit de praktijk kunnen wij het meest leren. Na ieder traject vragen we betrokkenen hun ervaring te delen. Met behulp van Efexis hebben we een evaluatie-instrument ontwikkeld gebaseerd op SenseMaker. Hiermee vragen we betrokkenen bij een Eigen Plan traject (denk aan hoofdpersoon, gezinsleden, netwerk maar ook aan aanmelders en hulpverleners) om hun ervaring op te schrijven. En  om daarna deze ervaring verder te kleuren door antwoord te geven op enkele vragen. Dit levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie op van alle gebruikers. De interpretatie van de informatie gebeurt door de mensen zelf. Hiermee krijgen we zicht op onze “klanttevredenheid” en richting om onze aanpak verder te ontwikkelen. Door de grote diversiteit aan ervaringen bij Eigen Plan biedt deze methode bij uitstek de informatie om te blijven sturen op de bedoeling van Eigen Plan en te werken aan kwaliteitsverbetering.