Ervaringen van professionals

Een Eigen Plan op maat, perspectief op zelfstandig wonen

Je Eigen Stek is een doorstroomhuis in zelfbeheer voor voormalig onbehuisden van HVO Querido. Een van de bewoners vraagt om een Eigen Plan: zelfstandig wonen is de volgende stap. Er is een woning beschikbaar, maar hoe zorg ik dat het goed blijft gaan?

Lees meer

Hoe professionals Eigen Plan ervaren

Hier volgen enkele ervaringen van professionals die een Eigen Plan traject hebben meegemaakt.

Lees meer

Samenwerking met professionals

Een coach van Eigen Plan heeft de tijd om een netwerk te benaderen en te verbreden, ook als er geen netwerk lijkt te zijn of er geen ingang is in het netwerk, er veel onderlinge conflicten zijn of tegengestelde belangen.

Lees meer

Ieder pakt z’n eigen rol; tante notuleerde

Tijdens een bijeenkomst worden afspraken heel concreet en tastbaar gemaakt; oom doet dit, tante doet dat en in de vervolgbijeenkomsten kun je daarop terugvallen. ‘Je blijft mensen motiveren om hun eigen kracht, potentieel en netwerk aan te boren’ zegt Fridi, medewerker van de William Schrikker groep.

Lees meer

De Eigen Plan coach heeft me geholpen door dingen bespreekbaar te maken bij mijn familie. Ze hadden niet door hoe klem ik zat. Een bijeenkomst van Eigen Plan was niet nodig, mijn familie heeft met elkaar een plan van aanpak uitgewerkt, waar ik heel erg blij mee ben. Ik heb weer vertrouwen in de toekomst!

Anoniem

Ouder

Wil je ons laten weten wat jou heeft geholpen?

We zijn heel benieuwd naar voorbeelden van wat niet of juist wel goed is gegaan. Vooral van verhalen uit de praktijk kunnen wij het meest leren. Na ieder traject vragen we betrokkenen hun ervaring te delen. Met behulp van Efexis hebben we een evaluatie-instrument ontwikkeld gebaseerd op SenseMaker. Hiermee vragen we betrokkenen bij een Eigen Plan traject (denk aan hoofdpersoon, gezinsleden, netwerk maar ook aan aanmelders en hulpverleners) om hun ervaring op te schrijven. En  om daarna deze ervaring verder te kleuren door antwoord te geven op enkele vragen. Dit levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie op van alle gebruikers. De interpretatie van de informatie gebeurt door de mensen zelf. Hiermee krijgen we zicht op onze “klanttevredenheid” en richting om onze aanpak verder te ontwikkelen. Door de grote diversiteit aan ervaringen bij Eigen Plan biedt deze methode bij uitstek de informatie om te blijven sturen op de bedoeling van Eigen Plan en te werken aan kwaliteitsverbetering.

We zijn heel benieuwd naar voorbeelden van wat niet of juist wel goed is gegaan. Vooral van verhalen uit de praktijk kunnen wij het meest leren. Na ieder traject vragen we betrokkenen hun ervaring te delen. Met behulp van Efexis hebben we een evaluatie-instrument ontwikkeld gebaseerd op SenseMaker. Hiermee vragen we betrokkenen bij een Eigen Plan traject (denk aan hoofdpersoon, gezinsleden, netwerk maar ook aan aanmelders en hulpverleners) om hun ervaring op te schrijven. En  om daarna deze ervaring verder te kleuren door antwoord te geven op enkele vragen. Dit levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie op van alle gebruikers. De interpretatie van de informatie gebeurt door de mensen zelf. Hiermee krijgen we zicht op onze “klanttevredenheid” en richting om onze aanpak verder te ontwikkelen. Door de grote diversiteit aan ervaringen bij Eigen Plan biedt deze methode bij uitstek de informatie om te blijven sturen op de bedoeling van Eigen Plan en te werken aan kwaliteitsverbetering.