Jongeren

Voor jongeren (de overgang van 18- naar 18+) verandert er veel. Opeens dragen ze verantwoordelijkheid op alle leefgebieden. Daarin lopen ze ook risico’s. Zeker als ze al veel alleen uitvinden. Het maken van een Eigen-Toekomstplan waarin alle belangrijke terreinen aandacht krijgen kan een start zijn. De jongere zelf staat centraal, het gesprek met een Eigen Plan coach start met het toekomstperspectief zoals de jongere dat voor ogen heeft. Daarbij is er aandacht voor de “big five”: steunend netwerk, wonen, school /werk/ vrijetijd, zorg/ondersteuning en financiën. Met de jongere samen wordt in kaart gebracht wie belangrijk zijn, wie mee mogen denken. De jongere zelf heeft hierin regie. De coach bereidt alle meedenkers voor op een bijeenkomst zodat voor ieder duidelijk is wat de vraag is en hoe het praktisch zal gaan. Op de bijeenkomst kan informatie komen op onderwerpen waarover vragen zijn, denk aan mogelijkheden voor woning, financiële vragen, verzekeringen, maar ook wisselen van school, mogelijkheden voor werk, stage etc. Er worden concrete afspraken gemaakt, wat gaat er gebeuren, wie gaat waarbij helpen en wie wordt de steunfiguur die betrokken blijft bij hoe het laten slagen van het plan, een actieve supporter voor de jongere.

1. Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
2. Wat of wie zijn belangrijk voor je?
3. Wat wil je met school, werk en vrije tijd?
4. Geld: hoe regel je dat?
5. Hoe wil je wonen?

Hoe het werkt!