Jongeren

Voor jongeren (de overgang van 18- naar 18+) verandert er veel. Opeens dragen ze verantwoordelijkheid op alle leefgebieden. Daarin lopen ze ook risico’s. Zeker als ze al veel alleen uitvinden. Het maken van een Eigen-Toekomstplan waarin alle belangrijke terreinen aandacht krijgen kan een start zijn.

Voor jongeren (de overgang van 18- naar 18+) verandert er veel. Opeens dragen ze verantwoordelijkheid op alle leefgebieden. Daarin lopen ze ook risico’s. Zeker als ze al veel alleen uitvinden. Het maken van een Eigen-Toekomstplan waarin alle belangrijke terreinen aandacht krijgen kan een start zijn.

Hoe Eigen Plan kan helpen

De jongere zelf staat centraal, het gesprek met een Eigen Plan coach start met het toekomstperspectief zoals de jongere dat voor ogen heeft. Daarbij is er aandacht voor de “big five”: steunend netwerk, wonen, school /werk/ vrijetijd, zorg/ondersteuning en financiën.

Met de jongere samen wordt in kaart gebracht wie belangrijk zijn, wie mee mogen denken. De jongere zelf heeft hierin regie. De coach bereidt alle meedenkers voor op een bijeenkomst zodat voor ieder duidelijk is wat de vraag is en hoe het praktisch zal gaan. Op de bijeenkomst kan informatie komen op onderwerpen waarover vragen zijn, denk aan mogelijkheden voor woning, financiële vragen, verzekeringen, maar ook wisselen van school, mogelijkheden voor werk, stage etc. Er worden concrete afspraken gemaakt, wat gaat er gebeuren, wie gaat waarbij helpen en wie wordt de steunfiguur die betrokken blijft bij hoe het laten slagen van het plan, een actieve supporter voor de jongere.

Jouw ingebrachte mentor (JIM)

Soms is het belangrijk dat de jongere door een vertrouwde persoon begeleid wordt. Een JIM (ingebrachte mentor) is een persoon uit de eigen kring van de jongere. Het is iemand die de jongere al kent en die hij vertrouwt. De JIM gaat met de jongere en andere betrokkene (denk aan hulpverleners, ouders, leraren) samenwerken om tot goede oplossingen te komen. De Jim krijgt ook een belangrijke rol in het maken van een plan en hoe dat plan uit te voeren. Het is dus van uiterst belang dat er voor elke situatie de meest geschikte mentor wordt gevonden.
Een coach van Eigen Plan kan hierbij helpen. Daarnaast zorgt de coach van Eigen Plan ervoor dat het duidelijk is wat er van iedereen wordt verwacht, dat de samenwerking soepel verloopt en dat er afspraken gemaakt worden die in de praktijk ook werken.