Nieuwkomers

Nieuwkomers in Nederland hebben op veel terreinen informatie nodig, veel gaat hier anders dan ze gewend zijn, of is nieuw voor ze. Er is hulpverlening betrokken, daarnaast is voor inburgering ook belangrijk om mensen om je heen te hebben met wie je alledaagse zaken kan bespreken en zo ontdekken hoe je daar zelf mee verder kan. Denk aan buurtbewoners, ouders van de school van je kind, bekenden uit het asielzoekerscentrum, mensen afkomstig uit dezelfde streek, met zelfde geloofsachtergrond.

Huisvesting

Soms is huisvesting het grootste probleem: je hebt geen onderdak meer, bijvoorbeeld na een relatiebreuk, omdat je niet langer bij je ouders of vrienden kan wonen (ruzie, financiële redenen), je de huur niet meer kon betalen. Dan heb je een plan nodig, en een dak boven je hoofd. Er is een tekort aan woningen in veel provincies, dus een huis is niet iets wat zomaar geregeld is.

Maar met meedenkers uit je eigen kring kan er vaak wel een plan voor korte termijn komen. En hulp om het vol te houden. Ook bij een tijdelijk verblijf in maatschappelijke opvang wordt een plan vooraf vaak als voorwaarde gesteld, ook daarbij is steun van mensen om je heen noodzakelijk. Samenwerking tussen alle partijen maakt dat je situatie snel in kaart is en er overeenstemming is over de stappen.

Buurt

Als er ruzie of overlast is in het trappenhuis, in de straat, het winkelcentrum en je je niet meer veilig voelt, kan Eigen Plan samen met jou op zoek gaan naar wat er aan de hand is en hoe je denkt aan een oplossing bij te kunnen dragen. Ook met de andere ‘partijen’ neemt de Eigen Plan coach contact op met dezelfde vragen. Wanneer er bereidheid is om in gesprek te gaan, wordt gezocht naar de gemeenschappelijke noemer: wat willen beide partijen bereiken? Het gaat dan vooral om waarin iedereen zich kan vinden: dat we hier met elkaar plezierig wonen, dat oud en jong elkaar respecteren.

Ieder bedenkt wat hij zelf kan bieden om bij te dragen aan dat doel. In een bijeenkomst worden intenties uitgesproken en concrete afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren, wie wat gaat doen en hoe je met elkaar gaat zorgen dat het in de toekomst beter gaat.