Wat Eigen Plan voor je kan betekenen

We helpen je graag als je klem zit, het even niet zit zitten of simpelweg wat ondersteuning nodig hebt. Samen kijken we naar wat je wilt, waar je vastloopt, wat de volgende stap kan zijn en wie met je mee kan denken. We helpen je om mensen uit je kring te betrekken en met alle meedenkers maak je een Eigen Plan. Het is natuurlijk belangrijk dat dit plan naar wens werkt. Daarom zijn we er ook als het plan vastloopt. Samen kijken we dan hoe het weer op gang kan komen.

wanneer Eigen Plan

Het modulaire concept van Eigen Plan kan in verschillende omstandigheden ingezet worden. Hier vind je een uitleg en een overzicht van de situaties waarin Eigen Plan vaak helpt. We richten ons ook expliciet op jongeren en jong volwassenen. Het maken van een toekomstplan of het inzetten van een mentor (JIM- jouw ingebrachte mentor) horen hier bij de mogelijkheden.

downloads

Printversie: De mogelijke route van een Eigen Plan traject


Printversie: Stimulerende vragen die bij het vergroten van netwerken kunnen helpen


Printversie: Hoe Eigen Plan jongeren kan begeleiden bij het maken van hun Eigen Toekomstplan

Printversie: Hoe Eigen Plan kan helpen de meest geschikte JIM te vinden


Printversie: Hoe een Eigen Plan coach onafhankelijke cliëntondersteuning kan bieden


Printversie: Effectenrapportage 2020: besparingen & opbrengsten Eigen Plan

onze coaches

De onpartijdigheid en flexibiliteit van Eigen Plan is een kritische succesfactor. Je kunt zelf je voorkeur voor een coach aangeven (denk aan achtergrond, cultuur-sensitiviteit, taal, sekse, leeftijd, ervaring). We hebben een ruim en divers aanbod van coaches, waardoor we maatwerk kunnen bieden en geen wachtlijst hebben.

Coaches

De coaches zijn betrokken burgers die als freelancer werken bij Eigen Plan naast hun gewone bezigheden. Zij zijn getraind en worden begeleid volgens de uitgangspunten van Eigen Plan. Regie bij mensen zelf, ondersteunen bij het verbinden met mensen uit het eigen netwerk en betrokken professionals. Zij zoeken alle betrokkenen thuis op en kunnen ook in het weekend of op een avond langskomen. Er zijn coaches beschikbaar in elke taal, culturele achtergrond, sekse leeftijd en religie. De coaches hebben geen belang bij de inhoud van de uitkomst van de gesprekken of de gemaakte plannen. De informatie blijft bij de mensen zelf, er is geen verslaglegging of dossieropbouw.

wat kun je verwachten

Ruimte

Lucht om op adem te komen en na te denken

Perspectief

Zicht op een oplossing en toekomst

Eigen Regie

Grip op je situatie en je leven

Samen

Steun van de mensen om je heen

Plan

Weten wie, wat, wanneer en hoe

hoe we werken

 • Kwaliteit, voldoen aan de verwachtingen van de interne en de externe klant.
 • Snel, direct contact en meteen actie.
 • Op maat, afgestemd op de behoefte: niet meer dan nodig.
 • Innovatief, blijven verbeteren en zoeken naar nieuwe mogelijkheden.
 • Transparant, een open houding en heldere communicatie.

je kiest zelf wat er nodig is

Een Eigen Plan-traject bestaat uit verschillende blokken. De blokken worden modulair ingezet in afstemming met jou en/of betrokken hulpverlener. Soms is het blok Sterker voldoende en kan je zelf verder. Soms blijkt bij het blok Samen dat je met je netwerk verder kan en is er geen vervolgblok nodig. We doen alleen wat nodig is!

Sterker

De coach maakt een afspraak en komt naar je toe om samen de situatie in kaart te brengen, zodat je antwoord krijgt op onderstaande vragen:

 • Wat: Wat wil ik? Waar droom ik van?
 • Wie: Wie uit mijn eigen kring kan samen met mij meedenken? Zijn er professionals betrokken?
 • Hoe: Wat is nodig? Hoeveel tijd is er? Hoe ziet de volgende stap eruit?
Samen

Samen met jou gaat de coach aan de slag:

 • Je legt eerst zelf contact met de mensen die mee mogen denken. De Eigen Plan coach bezoekt ze thuis om de bedoeling uit te leggen.
 • Alle onderwerpen worden in kaart gebracht.
 • Hulpverleners worden betrokken voor informatie en samenwerking.
 • Eventuele voorwaarden voor het plan zijn helder.
Eigen-plan

Je organiseert samen met de coach en alle mensen die willen meedenken een planbijeenkomst:

 1. Aan het begin is er inbreng vanuit de professionals m.b.t. doelen, voorwaarden, informatie en voorstel tot samenwerking.
 2. Vervolgens ga je met je eigen kring in gesprek over je doelen en maak je afspraken.
 3. Afspraken over de uitvoering en het vervolg zijn gemaakt. Uit je eigen netwerk stelt iemand zich beschikbaar om samen met jou het plan te bewaken.
Stimuleren

Belangrijk is dat je plan ook gaat werken!   Als het niet lukt dan kan de coach meedenken om de uitvoering van het plan op gang te brengen. Samen met jou en alle betrokkenen gaat de coach op zoek naar wat er nodig is zodat het plan beter gaat werken.

waar we voor gaan

 • Mensen die in de klem zitten, bepalen zelf hoe ze hun problemen oplossen.
 • (Her)verbinden met mensen die op natuurlijke wijze dichtbij staan.
 • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Eigen Plan bij de gesprekken en de uitkomst van het gemaakte plan.
 • Verbinden met mensen in de wijk zodat er een veilig sociaal netwerk ontstaat.
 • Wederkerigheid bevordert de gelijkwaardigheid van contacten en is de sleutel tot een duurzaam netwerk.
 • Toekomst- en oplossingsgerichte aanpak, actief zoeken naar mogelijkheden die aansluiten op wat nodig is.
 • Ondersteunen van overheid en professionals om de regie bij mensen zelf te laten.

zit je klem? Wat je zelf kunt doen:

 • Je kunt beginnen met te bedenken wat je het liefste zou willen in jouw situatie. Niet wat je allemaal niet wilt, maar wat voor jou de ideale situatie zou zijn.
 • Bedenk wat daar allemaal voor nodig is en wat er in de weg zit.
 • Maar bedenk ook wie nu al bij jouw situatie betrokken zijn.
 • Wie zou jou willen helpen om een oplossing te bedenken?
 • Wie denkt al mee in oplossingen maar in een richting die je zelf niet wilt?
 • Wanneer je weet wat je wilt en ook weet wie je daarbij zou kunnen helpen om dat voor elkaar te krijgen, is de volgende stap: aan de ander vertellen wat je zou willen en vragen om samen een plan te maken. Vervolgens kijk je samen hoe het uitgevoerd kan worden.