Wat eigen plan voor je kan betekenen

We helpen je graag als je klem zit, het even niet zit zitten of simpelweg wat ondersteuning nodig hebt. Samen kijken we naar wat je wilt, waar je vastloopt, wat de volgende stap kan zijn en wie met je mee kan denken. We helpen je om mensen uit je kring te betrekken en met alle meedenkers maak je een Eigen Plan. Het is natuurlijk belangrijk dat dit plan naar wens werkt. Daarom zijn we er ook als het plan vastloopt. Samen kijken we dan hoe het weer op gang kan komen.

We helpen je graag als je klem zit, het even niet zit zitten of simpelweg wat ondersteuning nodig hebt. Samen kijken we naar wat je wilt, waar je vastloopt, wat de volgende stap kan zijn en wie met je mee kan denken. We helpen je om mensen uit je kring te betrekken en met alle meedenkers maak je een Eigen Plan. Het is natuurlijk belangrijk dat dit plan naar wens werkt. Daarom zijn we er ook als het plan vastloopt. Samen kijken we dan hoe het weer op gang kan komen.

Wat Eigen Plan doet

Een Eigen Plan traject is een mogelijkheid om weer grip op je leven te krijgen en met behulp van de mensen om je heen constructief aan oplossingen te werken.

Eigen Plan traject

Het maken van een eigen plan waarin je samen met mensen uit je eigen kring en met eventueel betrokken hulpverleners kijkt wat je wil bereiken, aan welke voorwaarden het plan moet voldoen, hoe je dat gaat doen, wie je daarbij kan steunen en welke hulp daarbij nodig is (familiegroepsplan).
Wat is nodig, hoe kan jij, hoe kunnen anderen helpen om dat voor elkaar te krijgen? Een plan met steun voor ouders en kinderen. Dat kan zijn hulp in de thuissituatie van netwerk en/of hulpverlening of soms een tijdelijke plek elders.

JIM Module

Wat is een JIM?
JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna een JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. De JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere.

Wat doet een JIM?
De JIM gaat samen met de jongere, ouders, maar ook met bijvoorbeeld de leraar van school of de hulpverleners samenwerken
om tot goede oplossingen te komen. De JIM krijgt een belangrijke rol bij het maken van een goed plan en hoe dat plan uit te voeren.

Wat doet Eigen Plan?
Een Eigen Plan coach helpt wie JIM kan zijn. Dat het duidelijk is wat er van iedereen (jongeren, ouders, JIM en hulpverlener) wordt verwacht. De JIM-aanpak sluit goed aan bij Eigen Toekomstplannen voor jongvolwassenen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een Eigen Plan coach helpt een bewoner om in enkele gesprekken duidelijkheid te krijgen over drie vragen; 

wat wil je bereiken? wat is daarbij nodig? wie kun je vragen om daarbij te helpen?

 

Hierbij kan de coach ook de Yucelmethode gebruiken. De Eigen Plan coach biedt dus zelf geen hulp of zorg, maar ondersteunt de bewoner om zelf tot een oplossing te komen die bij hem of haar past en wie vanuit de eigen kring mag meedenken. De Eigen Plan coach ondersteunt op alle levensgebieden, denk dan bijvoorbeeld aan inwoners die:

 • Moeite hebben met het organiseren van hun dagelijks leven (bijv. door ziekte of beperking, als nieuwkomer).

 • Stress als gevolg van financiële problemen, door scheiding, verlies van werk of contacten.

 • Meer zorg nodig hebben en het lastig vinden dit bespreekbaar te maken in hun eigen kring (bijv. ouderen).

 • Terugkeren na periode van opname/detentie en geen aansluiting of steun ervaren.

 • Mantelzorger zijn en overbelast dreigen te raken.

 • In een conflict geraakt zijn met gemeente of instelling en waar het helpt als de communicatie weer op gang komt.

Onze coaches

De onpartijdigheid en flexibiliteit van Eigen Plan is een kritische succesfactor. Je kunt zelf je voorkeur voor een coach aangeven (denk aan achtergrond, cultuur- sensitiviteit, taal, sekse, leeftijd, ervaring). We hebben een ruim en divers aanbod van coaches, waardoor we maatwerk kunnen bieden en geen wachtlijst hebben.

De coaches zijn betrokken burgers die als freelancer werken bij Eigen Plan
naast hun gewone bezigheden. Zij zijn getraind en worden begeleid volgens
de uitgangspunten van Eigen Plan. Regie bij mensen zelf, ondersteunen bij het verbinden met mensen uit het eigen netwerk en betrokken professionals. Zij zoeken alle betrokkenen thuis op en kunnen ook in het weekend of op een avond langskomen. Er zijn coaches beschikbaar in elke taal, culturele achtergrond, sekse leeftijd en religie. De coaches hebben geen belang bij de inhoud van de uitkomst van de gesprekken of de gemaakte plannen. De informatie blijft bij de mensen zelf, er is geen verslaglegging of dossieropbouw.

Wat kun je verwachten

Een Eigen Plan traject is een mogelijkheid om weer grip op je leven te krijgen en met behulp van de mensen om je heen constructief aan oplossingen te werken.

Ruimte

Lucht om op adem te komen en na te denken.

Perspectief

Zicht op een oplossing en toekomst.

Plan

Weten wie, wat, wanneer en hoe.

Eigen Regie

Grip op je situatie en je leven.

Samen

Steun van de mensen om je heen.

Hoe we werken

 • Kwaliteit, voldoen aan de verwachtingen van de interne en de externe klant.

 • Snel, direct contact en meteen actie.

 • Op maat, afgestemd op de behoefte: niet meer dan nodig.

 • Innovatief, blijven verbeteren en zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

 • Transparant, een open houding en heldere communicatie.

Je kiest zelf wat er nodig is

Een Eigen Plan-traject bestaat uit verschillende blokken. De blokken worden modulair ingezet in afstemming met jou en/of betrokken hulpverlener. Soms is het blok Sterker voldoende en kan je zelf verder. Soms blijkt bij het blok Samen dat je met je netwerk verder kan en is er geen vervolgblok nodig. We doen alleen wat nodig is!

Sterker

De coach maakt een afspraak en komt naar je toe om samen de situatie in kaart te brengen, zodat je antwoord krijgt op onderstaande vragen:

 • Wat: Wat wil ik? Waar droom ik van?

 • Wie: Wie uit mijn eigen kring kan samen met mij meedenken? Zijn er professionals betrokken?

 • Hoe: Wat is nodig? Hoeveel tijd is er? Hoe ziet de volgende stap eruit?

Eigen Plan

Je organiseert samen met de coach en alle mensen die willen meedenken een planbijeenkomst:


 • Aan het begin is er inbreng vanuit de professionals m.b.t. doelen, voorwaarden, informatie en voorstel tot samenwerking.

 • Vervolgens ga je met je eigen kring in gesprek over je doelen en maak je afspraken.

 • Afspraken over de uitvoering en het vervolg zijn gemaakt. Uit je eigen netwerk stelt iemand zich beschikbaar om samen met jou het plan te bewaken.

Samen

Samen met jou gaat de coach aan de slag:

 • Je legt eerst zelf contact met de mensen die mee mogen denken. De Eigen Plan coach bezoekt ze thuis om de bedoeling uit te leggen.

 • Alle onderwerpen worden in kaart gebracht.

 • Hulpverleners worden betrokken voor informatie en samenwerking.

 • Eventuele voorwaarden voor het plan zijn helder.

Stimuleren

Belangrijk is dat je plan ook gaat werken! Als het niet lukt dan kan de coach meedenken om de uitvoering van het plan op gang te brengen. Samen met jou en alle betrokkenen gaat de coach op zoek naar wat er nodig is zodat het plan beter gaat werken.

Waar we voor gaan

 • Mensen die in de klem zitten, bepalen zelf hoe ze hun problemen oplossen.

 • (Her)verbinden met mensen die op natuurlijke wijze dichtbij staan.

 • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Eigen Plan bij de gesprekken en de uitkomst van het gemaakte plan.

 • Verbinden met mensen in de wijk zodat er een veilig sociaal netwerk ontstaat.

 • Wederkerigheid bevordert de gelijkwaardigheid van contacten en is de sleutel tot een duurzaam netwerk.

 • Toekomst- en oplossingsgerichte aanpak, actief zoeken naar mogelijkheden die aansluiten op wat nodig is.

 • Ondersteunen van overheid en professionals om de regie bij mensen zelf te laten.

Zit je klem? Wat je zelf kunt doen:

 • Je kunt beginnen met te bedenken wat je het liefste zou willen in jouw situatie. Niet wat je allemaal niet wilt, maar wat voor jou de ideale situatie zou zijn.

 • Bedenk wat daar allemaal voor nodig is en wat er in de weg zit.

 • Maar bedenk ook wie nu al bij jouw situatie betrokken zijn.

 • Wie zou jou willen helpen om een oplossing te bedenken?

 • Wie denkt al mee in oplossingen maar in een richting die je zelf niet wilt?

 • Wanneer je weet wat je wilt en ook weet wie je daarbij zou kunnen helpen om dat voor elkaar te krijgen, is de volgende stap: aan de ander vertellen wat je zou willen en vragen om samen een plan te maken. Vervolgens kijk je samen hoe het uitgevoerd kan worden.