OVER ONS

Eigen Plan is de naam waarmee Stichting Sterker Samen zich profileert. Onze aanpak heeft Family Group Conferencing als basis. Een besluitvormingsmodel dat in Nieuw Zeeland is ontwikkeld en in Nederland in de Jeugdwet (artikelen 1.1, 2.1, 4.1.2 en 6.1.10) familiegroepsplan wordt genoemd.

Eigen Plan helpt mensen die klem zitten de regie over hun leven te nemen. Dat doen we samen met mensen die dicht bij hen staan, zoals familie, vrienden, buren. Een eigen plan dat gedragen wordt door het eigen netwerk is de beste voorwaarde om problemen te overwinnen en te zorgen voor een duurzame oplossing. Dit doen we in samenwerking met of aansluitend op hulpverlening. Eigen Plan wil het maximale eruit halen, met niet meer middelen en activiteiten dan nodig zijn.

Als onafhankelijke organisatie leggen we het accent op samenwerking en verbinding met de beroepskrachten, zodat elk eigen plan een co-creatie is van de eigen kring én de professional. Dit vraagt een voortdurend proces van overleggen, inspireren, coachen, evalueren en steeds opnieuw maatwerk leveren. Maar bovenal blijven bewaken dat de plannen gedragen worden door de mensen zélf en dat ze daadwerkelijk oplossingen en perspectief bieden!

Wij bieden ondersteuning aan hulpverleners door hen te inspireren en stimuleren naar een andere manier van denken, doen en organiseren. Dit doen we door mee te denken met vragen van hulpverleners, aan te sluiten bij casuïstiek of met een van onze serious games.  “Sterker ben je Samen!” en “Eigen Toekomstplan voor Chantal”

Coaches

De coaches zijn betrokken burgers die als freelancer werken bij Eigen Plan naast hun gewone bezigheden. Zij zijn getraind en worden begeleid volgens de uitgangspunten van Eigen Plan. Regie bij mensen zelf, ondersteunen bij het verbinden met mensen uit het eigen netwerk en betrokken professionals. Zij zoeken alle betrokkenen thuis op en kunnen ook in het weekend of op een avond langskomen. Er zijn coaches beschikbaar in elke taal, culturele achtergrond, sekse leeftijd en religie. De coaches hebben geen belang bij de inhoud van de uitkomst van de gesprekken of de gemaakte plannen. De informatie blijft bij de mensen zelf, er is geen verslaglegging of dossieropbouw.

Coördinatieteam

Monique Bontje en Lineke Joanknecht zijn de drijvende krachten achter Stichting Sterker Samen - Eigen Plan. Samen met Ahmed Maguilej, Judith de Vetten en Wouter Messchendorp vormen zij het coördinatieteam. Het coördinatieteam begeleidt de coaches en bewaakt de kwaliteit aan de hand van de uitgangspunten van Eigen Plan (zie Stichting Sterker Samen). Samen hebben ze jarenlange ervaring in de (jeugd)hulpverlening, zakelijke dienstverlening, coaching, training, begeleiden van Eigen Kracht-conferenties en conflictbemiddeling.

Monique Bontje begon binnen de zakelijke dienstverlening in leidinggevende functies, onder meer bij Randstad. Medio 2006 vestigde zij zich als  mediator en kort daarna startte zij als regiomanager en coach bij Eigen Kracht Centrale. Daar leerde ze Lineke kennen met wie zij aan de groei en ontwikkeling van Eigen Kracht-conferenties heeft gewerkt.

Lineke Joanknecht is opgeleid als orthopedagoog en heeft langdurige ervaring in de jeugdzorg. Haar werk in de pleegzorg bracht een zoektocht op gang naar mogelijkheden om naast ouders ook familieleden actief te betrekken. In 1998 raakte ze geïnspireerd door Family Group Conferencing. Zij was een van de initiatiefnemers van Eigen Kracht-conferenties in Nederland.

Judith de Vetten is moeder van zes zonen. Haar tweede zoon is meervoudig gehandicapt. Toen hij 4 jaar oud was en niet welkom op de lagere school heeft Judith haar eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd. Het gedachtegoed zit in haar vezels. Haar zoon, nu 32 jaar, woont inmiddels zelfstandig begeleid op eigen erf en dat lukt nog steeds mede door de betrokkenheid van het netwerk. Naast coordinator geeft ze ook trainingen over dit gedachtegoed.

Raad van toezicht

" Stichting Sterker Samen maakt zich sterk voor het maken van je Eigen Plan. Als de uitdagingen in je leven groot zijn, helpt het om een plan te maken om ze aan te pakken. Samen met mensen die dicht bij je staan: familie, vrienden, buren. Een plan dat oplossingen biedt, met een lonkend perspectief voor alle betrokkenen, met doelen waar je voor wil gaan. Het legt de onderlinge afspraken vast en biedt inspiratie. Stichting Sterker Samen werkt vanuit de overtuiging, dat de kracht van het individu met de gebundelde krachten van personen in hun netwerk, de basis leggen voor succes. Succes bij het vinden van oplossingen. Een stap in het herstellen en verdiepen van relaties. Een stap in het verbinden van mensen. Sterker ben je Samen! Als Raad van toezicht van Stichting Sterker Samen maken we ons hier graag hard voor. Wij zijn ervan overtuigd dat hoe moeilijk het leven soms is, iedereen het liefst zelf zijn Eigen Plan maakt. "

Carolien de Jong, Tom Nieuwenhuijsen en Wouter Haanappel