ROUTE TRAJECT

Start

 • Bellen om een aanvraag te bespreken of direct een aanmelding via formulier op de website. Dan nemen we contact op.

 • Duidelijkheid over de situatie, waarvoor een plan nodig is en wat de doelen zijn vanuit betrokken hulpverlening (voorwaarden, tijdpad).

 • Gezin of hoofdpersoon is op de hoogte van de aanmelding en staat open voor een verkennend gesprek met een coach.

 • De Eigen Plan coach start met contact met de aanmelder om de samenwerking af te stemmen.

 • Daarna belt de coach met gezin of hoofdpersoon voor een eerste gesprek (module Sterker).
  Terugkoppeling door de coach of Eigen Plan passend is en wat de volgende stappen in het traject zijn.

Voorbereiding

 • Met de aanmelder is regelmatig contact over het verloop van de voorbereiding (procesgericht) en wordt besproken welke informatie voor een bijeenkomst gewenst is (zoals effect van scheiding op kinderen, psycho-educatie als het gaat om omgaan met ziekte of beperking, info over schuldhulp, info over specifieke opvoedvragen, etc.).

Soms zal een traject afgerond worden na de module Samen. Dan is er onvoldoende draagvlak bij de hoofdpersoon/netwerk of er is samen al een plan gemaakt. Met de coach is er afrondend contact.

Eigen Plan bijeenkomst

 • Onderwerpen voor de professional in het eerste deel van een Eigen Plan bijeenkomst:

  • toelichting op rol, taak, mogelijkheden en wens tot samenwerking

  • uitleg aanleiding en doelen voor het gezin/hoofdpersoon met het Eigen Plan

  • informatie geven en vragen beantwoorden

 • In het tweede (besloten) deel is het huishouden met hun eigen kring aan zet een plan te maken.

 • Bij het definitief maken van het plan is de betrokkenheid van de professionals van belang. Afspraken over samenwerking, wie met wie wanneer contact heeft en hoe evaluatie plaats vindt.

Uitvoering

 • Het Eigen Plan wordt door de coach naar alle betrokken gestuurd en is uitgangspunt voor de wijze waarop steun gegeven wordt en hulp wordt ingezet (één gezin één plan).

 • Waar nodig kan module Stimuleren ingezet worden. Soms om de evaluatie nog te ondersteunen en/of de samenwerking tussen verschillende uitvoerders (formeel of informeel) te verbeteren.

 • Na afloop van elk traject vindt evaluatie plaats, om de tevredenheid van de deelnemers te meten en ook de werkwijze van Eigen Plan te kunnen verbeteren.