Veilig opgroeien

Wanneer er zorgen zijn over veiligheid van kinderen is een plan nodig. Dat is het moment waarop een hulpverlener een Eigen Plan als mogelijkheid kan noemen om verder te komen, een plan te maken waarin je kind centraal staat, wat is nodig, hoe kan jij, hoe kunnen anderen helpen om dat voor elkaar te krijgen? Een plan met steun voor ouders en kinderen. Dat kan zijn hulp in de thuissituatie van netwerk en/of hulpverlening of soms een tijdelijke plek elders.

Wanneer er zorgen zijn over veiligheid van kinderen is een plan nodig. Dat is het moment waarop een hulpverlener een Eigen Plan als mogelijkheid kan noemen om verder te komen, een plan te maken waarin je kind centraal staat, wat is nodig, hoe kan jij, hoe kunnen anderen helpen om dat voor elkaar te krijgen? Een plan met steun voor ouders en kinderen. Dat kan zijn hulp in de thuissituatie van netwerk en/of hulpverlening of soms een tijdelijke plek elders.

Hoe Eigen Plan kan helpen

Een Eigen Plan traject is een mogelijkheid om weer grip op je leven te krijgen en met behulp van de mensen om je heen constructief aan oplossingen te werken. Een Eigen Plan coach maakt een afspraak en kijkt samen met jou wat er aan de hand is en wat je wil, voor je gezin, je kinderen, jezelf.

• Wat is hiervoor nodig, hoe kan jij, hoe kunnen anderen helpen om dat voor elkaar te krijgen?

• Welke mensen spelen een rol in jullie leven, wie weet er van je situatie, wie helpt nu al?

• Wat gaat het je opleveren als meer mensen mee mogen denken in oplossingen?

De coach legt contact met mensen die je graag wil betrekken bij je situatie. Ook met de hulpverleners die betrokken zijn legt de coach contact. Samen met je netwerk, je eigen kring (denk aan familie, vrienden, buren, mensen met wie je een band hebt of die voor je kinderen belangrijk zijn) maak je een plan waarin de kinderen centraal staan. Een plan waarbij iedereen kan meedenken in wat er gaat helpen. Soms zijn er voorwaarden waaraan het plan moet voldoen om geaccepteerd te kunnen worden door de hulpverlener. Met een plan waar je het over eens bent (zelf, je netwerk en de hulpverlening) ben je sneller bij de oplossing die je samen voor ogen hebt. Zo krijg je weer meer rust in je leven en ruimte om na te denken. Je staat er niet meer alleen voor en hebt een concreet plan met perspectief.

Gesprekken waren waardevol en gezellig en ik kreeg het vertrouwen dat ik mag zeggen wat ik vind. Ik zie nu in dat ik meer krachten heb dan klachten. De bijeenkomst leverde meer op dan ik zelf had gedacht, ik vind het nu wel goed om steun te accepteren van mijn moeder en mijn tante door de gesprekken die met elkaar zijn gevoerd.

Anoniem

Jongere