Wanneer Eigen Plan ingezet kan worden

Eigen Plan wil aanvullend zijn op professionele hulpverlening. We bieden toegevoegde waarde als:

  • er veel aan de hand is op veel terreinen.
  • er geen netwerk lijkt te zijn.
  • er veel netwerk is maar ook veel tegenstellingen onderling.
  • er snel iets moet gebeuren.
  • onafhankelijkheid gewenst is.

Samenwerking met Eigen Plan

Meestal start een Eigen Plan traject op verzoek van een professional omdat er een plan nodig is, waarbij steun van de omgeving van belang is. We nemen je mee in de mogelijke route.

Netwerk in kaart brengen

Een sociaal netwerk hebben speelt een belangrijke rol in de participatiesamenleving. Mensen uit de eigen kring zijn als meedenkers onmisbaar. Hieronder hebben we een aantal stimulerende vragen op een rij gezet die kunnen helpen om het netwerk te vergroten.

Aan de slag met Eigen Plan

Een Eigen Plan kan aangemeld worden via het aanmeldingsformulier op deze website of door ons te bellen. We hebben geen wachtlijst en kunnen snel starten.