Wanneer Eigen Plan ingezet kan worden

Eigen Plan wil aanvullend zijn op professionele hulpverlening. We bieden toegevoegde waarde als:

 • er veel aan de hand is op veel terreinen.
 • er geen netwerk lijkt te zijn.
 • er veel netwerk is maar ook veel tegenstellingen onderling.
 • er snel iets moet gebeuren.
 • onafhankelijkheid gewenst is.

Samenwerking met Eigen Plan

Meestal start een Eigen Plan traject op verzoek van een professional omdat er een plan nodig is, waarbij steun van de omgeving van belang is. We nemen je mee in de mogelijke route.

Netwerk in kaart brengen

Een sociaal netwerk hebben speelt een belangrijke rol in de participatiesamenleving. Mensen uit de eigen kring zijn als meedenkers onmisbaar. Hieronder hebben we een aantal stimulerende vragen op een rij gezet die kunnen helpen om het netwerk te vergroten.

 • Wie weet er van je situatie?
 • Wie kan je voor praktische zaken nu raadplegen?
 • Voor wie ben jij belangrijk? Voor wie wil jij belangrijk zijn?
 • Wie geeft er om je kind? Wie is er belangrijk voor je kind?
 • Als er iets met jou gebeurt, wie wordt er dan geïnformeerd?
 • Wat zou het je opleveren als anderen weten hoe het nu met je gaat?
 • Zijn er meer mensen die in een zelfde situatie als jij hebben gezeten?
 • Wat levert het je op als zij meedenken?
 • Als je vragen moeilijk vindt, wat zou jij terug kunnen doen?

We sturen actief op co-creatie zodat samenwerking kan ontstaan aan één plan van eigen kring en professionals.

Aan de slag met Eigen Plan

Een Eigen Plan kan aangemeld worden via het aanmeldingsformulier op deze website of door ons te bellen. We hebben geen wachtlijst en kunnen snel starten.